Motorcykel

MC Kørekort ved Midtals Trafikskole (Kategori A)

Motorcykel

De obligatoriske lektioner er fordelt således:

  • 29 lektioner i teori med 3 evaluerende prøver.
  • 13 lektioner i manøvrer på vej
  • 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads.
  • 5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Det er dog altid køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner - udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal - køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

HUSK!

Ved prøverne skal der medbringes ansøgningsblanket, kørelærens eksemplar af lektionsplanen, billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed (f.eks. pas, evt. tidl. udstedt kørekort), eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt billedlegitimation.