Lovtekst

Personbil

Denne lektionsplan omfatter, hvad der svarer til 53 lektioner af 45 minutters varighed, inklusive 3 evaluerende prøver. De obligatoriske lektioner er fordelt således:

 • 29 lektioner i teori med 3 evaluerende prøver.
 • 16 lektioner i manøvrer på vej
 • 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads.
 • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Det er dog altid køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner - udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal - køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

De i lektionsplanen anførte undervisningsemner referer til undervisningsplanens nummerede delmål og/eller eventuelt til hovedmål.

Lektionsplanen skal udfærdiges i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven.

Den undervisende kørelærer og køreelev skal straks efter afslutningen af hver lektion med deres underskrifter i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indhold af omhandlende lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktiske anvendte tid. 

Ved prøverne skal der medbringes ansøgningsblanket, kørelærens eksemplar af lektionsplanen, billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed (f.eks. pas, evt. tidl. udstedt kørekort), eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Opmærksomheden henledes på, at det i medfør straffelovens §163 er strafbart at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og straffen herfor er bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Der tages forbehold for ændringer der er foretaget i undervisningsplanen og lærevejledningen efter udgivelse af denne lektionsplan. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og eventuelle mangler. DEKRA Køreskoleservice, januar 2016.

Almindelig bil med stort påhængskøretøj

Denne lektionsplan omfatter, hvad der svarer til 10 lektioner af 45 minutters varighed. Det er dog altid køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner - udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal - køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. 

Lektionerne er fordelt således:

 • 4 lektioner i teori med 2 evaluerende prøver.
 • 1 lektion i indledende øvelser på vej.
 • 5 lektioner i udvidede øvelser på vej.

De i lektionsplanen anførte undervisningsemner referer til undervisningsplanens nummerede delmål og/eller eventuelt til hovedmål.

Der må på samme undervisningsdag højst undervises i 4 teorilektioner og 2 praktiklektioner. Lektionsplanen skal udfærdiges i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven. Kørelærens eksemplar skal altid medbringes til undervisning og skal medbringes til teoriprøver og praktisk prøve. Den undervisende kørelærer og køreelev skal straks efter afslutningen af hver lektion med deres underskrifter (mindst et fornavn og efternavn) i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indhold af omhandlende lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktiske anvendte tid. DEKRA KTA Fyn A/S januar 2016.

Opmærksomheden henledes på, at det i medfør straffelovens §163 er strafbart at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og straffen herfor er bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

HUSK!

Ved den praktiske prøve medbringes kørekort. Indehavere af midlertidigt kørekort eller et "foldekørekort" skal endvidere medbringe billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed (f.eks. pas) eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation.

Motorcykel

Denne lektionsplan omfatter, hvad der svarer til 51 lektioner af 45 minutters varighed, inklusive 3 evaluerende prøver. De obligatoriske lektioner er fordelt således:

 • 29 lektioner i teori med 3 evaluerende prøver.
 • 13 lektioner i manøvrer på vej
 • 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads.
 • 5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Det er dog altid køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner - udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal - køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

De i lektionsplanen anførte undervisningsemner referer til undervisningsplanens nummerede delmål og/eller eventuelt til hovedmål.

Lektionsplanen skal udfærdiges i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven.

Den undervisende kørelærer og køreelev skal straks efter afslutningen af hver lektion med deres underskrifter i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indhold af omhandlende lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktiske anvendte tid. 

Ved prøverne skal der medbringes ansøgningsblanket, kørelærens eksemplar af lektionsplanen, billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed (f.eks. pas, evt. tidl. udstedt kørekort), eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Opmærksomheden henledes på, at det i medfør straffelovens §163 er strafbart at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og straffen herfor er bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Der tages forbehold for ændringer der er foretaget i undervisningsplanen og lærevejledningen efter udgivelse af denne lektionsplan. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og eventuelle mangler. TUC FYN A/S, marts 2014.