Færdselstavler


Advarselstavler:
Advarelstavler opsættes uden for tættere bebygget område normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Ved opsætning i anden afstand angives afstanden på undertavle. I tættere bebygget område kan tavlerne dog opsættes i kortere afstand uden undertavle.

Farligt vejkryds Rundkørsel Fodgængerfelt Modkørende færdsel Lyssignal Kø


Forbudstavler
:
Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted hvorfra, forbudet gælder. Tavler, opsat i nogen afstand fra stedet, suppleres med undertavler, der angiver afstanden. Forbudet gælder frem til næste vejkryds, medmindre andet er angivet på stedet.

Højresving forbudt Vending forbudt Indkørsel forbudt Kørsel i begge retninger forbudt Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt Fodgængere forbudt


Påbudstavler:

Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted eller hvorfra, påbudet gælder.

Påbudt kørselsretning Påbudt kørselsretning i rundkørsel Cykelsti Delt sti Mindste hastighed Ophør af mindste hastighed


Oplysningstavler
:
Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, oplysningen vedrører.

Vognbaneforløb med vognbaneskift Hastighedsangivelse for frakørsel Blind vej Vejledning for invalide Fodgængertunnel eller fodgængerbro Ruteidentifikation for Margueritruten